اخبار شرکت MSF
آخرین مطالب سایت
مدیریت، کنترل، ارزیابی  و طبقه بندی زخم (گایدلاین)، مریم احمدی مشاوره علمی شرکت مبتکران سلامت فاخر  
مفهوم کلاژن و پوست سازی در ترمیم سریع زخم. مدرس دکتر عیدی پور، شرکت مبتکران سلامت فاخر (بیشتر…)
اقدامات اولیه ضروری برای ترمیم زخم، مشاور علمی  شرکت مبتکران سلامت فاخر (دکتر عیدی پور) (بیشتر…)
فصل اول ویدئو آموزشی فیزیولوژی زخم شامل چهار قسمت است. شرکت مبتکران سلامت فاخر، دکتر عیدی‌پور (بیشتر…)
کنگره‌ها، همایش‌ها و رویدادها
کنگره‌ها، همایش‌ها و رویدادهای مهم داخلی و بین‌المللی را می‌توانید در این بخش مشاهده کنید:
سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت، مهر ماه 1397
هفتمین همایش سوختگی ایران، مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
چهارمین کنگره سالیانه زخم و دستیاری پوست، سال 1397
شرکت مبتکران سلامت فاخر در دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره زخم و ترمیم...
اطلاعات آماری سایت شما می‌توانید در این بخش آمار اطلاعات شرکت را مشاهده کنید:
18 مطالب آموزشی
36 ویدئو آموزشی
45 متخصصان
166 کاربران